Ranking for Experience.

Rank Name Vocation Level Points
1 El Kuzero Rock Lee 542 2624445638
2 Naruto Uzumaki Naruto 471 1719401000
3 Wildashii Rashuje Yamanaka Ino 351 708505000
4 Wildashii Chouji Akimichi Chouji 351 708505000
5 Wildashii Leaduje Haruno Sakura 351 708505000
6 Wildashii Lata Sai 345 672964231
7 Bomba Sai 297 430283010
8 Kakashi Hatake Kakashi 100 15694800
9 Sasuke Uchiha Sasuke 100 15694800
10 Saie Sai 25 208259
11 Saya Haruno Sakura 8 6110
12 Gerek Sabaku no Gaara 8 4320
13 Yano Yamanaka Ino 7 3192
14 Tio Muerto Hyuuga Neji 1 0
15 Shogunkolan Uzumaki Naruto 1 0
16 Uchiha Maak Uchiha Sasuke 1 0
17 Veron Ica Uzumaki Naruto 1 0
18 Maem Uzumaki Naruto 1 0
19 Uzumaki Naruto Uzumaki Naruto 1 0
20 Uchija Sasuke Uchiha Sasuke 1 0
top